Zwolnienie z obowiazku kasy fiskalnej 2013

Zgodnie z ustawą o podatku VAT obowiązek posiadania kasy fiskalnej jest jakikolwiek przedsiębiorca, który tworzy usługi czy robi sprzedaży na rzecz osób zewnętrznych i rolników pokrywających się na zasadzie ryczałtu. Do celu 2016 roku podatnicy mogą też czerpać z wybranych przywilejów podatkowych, bez potrzebie nabywania kas fiskalnych.

Gdy nie ma celu posiadania kasy. Jednym z przepisów, który wchodzi do celu 2016 roku, jest przepis wspominający o tym, że przedsiębiorca, którego roczne zakupy w minionym roku rozliczeniowym nie przekroczyły 20 tysięcy złotych netto, nie ma celu rejestrowania sprzedaży poprzez wystawianie paragonów fiskalnych. W przypadku firm, które rozpoczęły praca w terminie trwania roku rozliczeniowego, limit 20 tysięcy złotych należy przeliczyć proporcjonalnie do pierwsze miesięcy prowadzenia pracy w określonym roku.

Kasa fiskalna - kiedy rozpocząć rejestrację sprzedaży. W latach 2015 - 2016 w zestawie przedsiębiorstw, które wymagają płacić paragony, pojawili się kolejni przedsiębiorcy, m.in. warsztaty samochodowe, lekarze i lekarze stomatolodzy, fryzjerzy i gabinety kosmetyczne, prawnicy czy firmy gastronomiczne, jakie nie rozpoczynają naszych usług w samolotach. Za wyjątkiem usług gastronomicznych pozostali przedsiębiorcy są obowiązek rozliczania sprzedaży przez kasy fiskalne w stylu natychmiastowym, natomiast przedsiębiorstwa, których dotyczy limit 20 tysięcy złotych obrotu, mogą zakupić kasę finansową w rozwoju 2 miesięcy po przekroczeniu tego zakresu. Ten jedyny cel w 2016 roku dotyczy także przedsiębiorców, którzy oferują bilety na przejazdy pasażerskie z ofertą spłacenia ich w niezwykły sposób niż gotówką oraz przedsiębiorców, którzy rozliczali się na platformie faktur za wykonane usługi na sytuacja osób fizycznych, przy czym rocznie nie wystawili dużo niż 50 faktur dla maksymalnie 20 usługobiorców.

Niezależnie od wysokości obrotów ustawodawca stworzył także katalog produktów, których sprzedaż koniecznie wymaga być dokumentowane paragonem z kasy. Do wspomnianych produktów należy: sprzedaż gazu płynnego, stronie do silników i jednych silników, przyczep i naczep, aparatu fotograficznego, produktów z metali szlachetnych, perfum, napojów alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych.