Zwolnienia z kasy fiskalnej 2010

Pomimo, iż potrzeba posiadania kasy fiskalnej novitus deon w realizacji gospodarczej ma jeszcze większą rzeszę przedsiębiorców, nadal są możliwe wedle obowiązujących przepisów rozwiązania spośród obecnego obowiązku.

Utrata prawa do takiego rozwiązania, może wynikać około 100 tysięcy polskich podatników. Od 1 marca 2015 roku obowiązek używania tych narzędzi dotyczy między innymi podatników świadczących usługi z zakresu naprawy silników, usługi fryzjerskie, kosmetyczne, usługi związane z wyżywieniem, usługi prawnicze, doradztwa podatkowego i lekarzy. To kto tak tak nie pragnie pamiętać kasy fiskalnej? Między innymi działają one zwolnień przedmiotowych, przysługujących do konkretnych czynności. Podatnik wykonujący prac zwolnione przedmiotowo nie wymaga ich pisać na kwocie fiskalnej. Kto nie musi pamiętać kasy fiskalnej: dostawa usługi lub świadczeń z zakresu usług nadawczych, usług internetowych, usług połączonych z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, energią elektryczną, parą wodną, paliwa gazowe, wodą w kwestie naturalnej, usługi powiązane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne, usługi połączone ze zbieraniem odpadów niebezpiecznych, usługi związane z obróbką odpadów, usługi związane z przetwarzaniem odpadów niebezpiecznych, usługi związane z unieszkodliwianiem odpadów promieniotwórczych, transport kolejowy, miejski i podmiejski, usługi pocztowe i kurierskie, usługi w charakterze noclegów, usługi świadczone przez hotele, motele i pensjonaty,usługi telekomunikacyjne, usługi internetowe, usługi ekonomiczne i ubezpieczeniowe, wynajem i pomoce zarządzania nieruchomościami, usługi połączone z zakupem rynku nieruchomości, czynności notarialne, usługi powiązane z utrzymaniem porządku, usługi administracji publicznej, usługi archiwów, organizacje członkowskie, usługi oferowane przez spółki oraz zespoły eksterytorialne.

Podatnicy wykonujące przedmioty wyżej wymienione, mogą jeszcze korzystać ze zwolnienia przedmiotowo-podmiotowego. Należeć do tego zwolnienia przysługuje ze względu na formę sprzedaży podatnika. Jeśli zwrot z prac wymienionych istniał w starym roku ponad 80% całości obrotu, podatnik może posiadać ze usunięcia z kas dla całości sprzedaży.