Uziemienie cysterny

Zadaniem uziemienia elektrostatycznego jest minimalizowanie ryzyk powiązanych z wybuchem palnych substancji na wynik przeskoku iskry elektrostatycznej lub połączonych z skupianiem się ładunków elektrostatycznych. Obraca się go w toku transportu i obróbki palnych proszków, gazów i cieczy.

 

Najprostsze uziemienie elektrostatyczne (electrostatic earthing) przygotowane jest z zacisku uziemiającego oraz przewodu. W bardziej rozbudowanych modelach zainstalowany jest sposób ochron stanu uziemienia, dzięki któremu możliwe jest dostarczanie lub dozowanie produktu, pod warunkiem prawidłowego podpięcia uziemiania.

Niebezpieczne naładowania elektrostatyczne mogą wyniknąć w czasie napełniania lub opróżniania zbiorników z proszkami, cieczami czy granulatami. Do stworzenia naładowań elektrostatycznych prowadzi i mieszanie, rozpylanie czy pompowanie substancji łatwopalnych. Przemieszczenia ładunków elektrycznych montowane są w sukcesu kontaktu i rozdzielenia. Ich siłę jest uzależniona od własności elektrostatycznych powierzchni, które komunikują się ze sobą oraz właściwości mediów, geometrii materiałów zbiorów czy przeładunku. W sukcesie nagłego, bezpośredniego związku z uziemieniem lub nienaładowanym problemem może wejść do powstania krótkiego impulsu prądowego, jaki będzie znany w role iskry. Z zmiany niemonitorowane iskry mogą robić powstanie zapłonu mieszaniny gazu i powietrza, zaś w skutku do eksplozji. Środkiem na pozbycie się powyższego zagrożenia jest skorzystanie uziemienia, które będzie trudne za kontrolowane odprowadzanie ładunków elektrostatycznych. Zdecydowanie większe zaufanie zapewniają nowe systemy zarządzania uziemienia.