Uzaleznienia medialne

Niektórym pewno się niesłusznie wydawać, że różne formy uzależnienia dotyczą tylko niepohamowanej konsumpcji substancji psychoaktywnych. Jednak dla milionów osób wyniszczającym nałogiem stało się bezustanne czerpanie z platform komputerowej. Uzależnienie z Internetu liczy na naturalnym, wielogodzinnym przeglądaniu witryn sieci World Wide Web oraz nagminnej energie na różnych portalach społecznościowych. Tworzy to u klienta nie tylko odstresowaniem (poprzez oderwanie z problemów życia codziennego), ale pomaga te niekorzystnie na jego chodzenie w rzeczywistości realnej.

Zjawisko wciąż stosunkowe nowe Często uzależnienie z Internetu powoduje zakłócenia w sferze psychiczno-fizycznej oraz obniża zdolność komunikacji interpersonalnej i formy ekonomicznej jednostki. Pomimo, iż uzależnienie od Internetu jest dalej zjawiskiem całkiem drugim w Polsce i dalej brakuje pieniędzy na sfinansowanie poważnych badań tej chorób, to wszelkie informacje podają na wielką skalę tego złego fenomenu. Leczenie patologicznego zaabsorbowania światem wirtualnym przebiega podobnie, jak w wypadku kuracji innych uzależnień. Pierwszym ruchem jest potwierdzenie się do problemu nadużywania zasobów sieci internetowej. Następnie i trzeba podjąć próby ograniczenia użytkowania ze części WWW.

Jak postępują pacjenci? Umiar potrzebny istnieje we pełnych sferach życia. W tym przykładzie uzależnienie stosuje się tam, gdzie odbywa się zdrowy rozsądek. Psychologicznym skutkami zachwiania proporcji czasowych dotyczących czasu spędzanego na kartkach internetowych są zaburzenia komunikacji pozawerbalnej i werbalnej oraz depresje powodowane brakiem powiązania z Internetem. Nałogowcy systematycznie wycofują się z bycia społecznego. Ich samą płaszczyzną egzystencji zatrzymuje się wyimaginowany świat wirtualny. Jego niezrealizowane zasoby całkowicie pochłaniają czas, zaburzając niekiedy naturalny dobowy cykl odpoczynku i czuwania. Stanowi wtedy dość niekorzystne dla pań uzależnionych, ponieważ tworzy to ponad labilnym stężeniem we krwi hormonów, glukozy i innych ważnych dla normalnego funkcjonowania systemu substancji. Uzależnienie z Internetu dotyka zatrudnionych we wszystkich grupach wiekowych. Dlatego powinien kontrolować ilość czasu spędzanego w sieci, aby ze stałego Internauty niewymagający nie stawać się siecioholikiem.