Urzadzenia przeciwwybuchowe ex

detekcja pożarów bezpłomieniowych

Oznaczenie EX jest typowym oznaczeniem, zabezpieczenia przeciwwybuchowego, które obsługiwane stanowi dla urządzeń oraz sposobów ochronnych bądź ich podzespołów i części.

W klubu ze szerokimi rozbieżnościami w kierunku bezpieczeństwa w końcach Unii Europejskiej, zapadła opinia o ujednoliceniu podstawowych zasad w konkretnych krajach członkowskich. Jednolite prawa pozwoliły na bardzo lżejszy i silniejszy przepływ towarów pomiędzy państwami UE. Tak powstała tzw. Dyrektywa Nowego Rozwiązania, która ujawniła się kluczowym rozwiązaniem poprawiającym współpracę pomiędzy krajami członkowskimi. Dla stref zagrożonych wybuchem oraz urządzeń, które są dane do funkcji w obecnych dzielnicach należy wspomnieć o dwóch podstawowych zasadach ATEX (z języka francuskiego Atmosphere Explosible): - Dyrektywę 94/9/EU ATEX95 Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej (z dnia 23.03.1994 r.) w kierunku ujednolicenia ustawodawstw krajów członkowskich dotyczących urządzeń, maszyn oraz ochronnych systemów, które przeznaczone są do lekturze w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, - Dyrektywę 99/92/EC ATEX137 (z dnia 16.12.1999 r.) regulującą minimalne wymagania w terenie ochrony oraz bezpieczeństwa ludzi na miejscach, na jakich potrafi nastąpić atmosfera zagrożenia wybuchem. Każde urządzenia EX, winnym stanowić dosyć oznaczone i przejść szereg testów, jakie uważają na punkcie wyeliminować każdą wadę fabryczną. Dyrektywy Unii Europejskiej, które Nasza wzięła w 2003 roku, ściśle wyznaczają i uściślają zasady prac oraz świadczenia tego typu urządzeń. Więcej na materiał Atex znajdziesz tutaj.