Tlumaczenie strony mozilla

Tłumaczenie artykułu jest jedyne w sobie dość duże. Jeżeli planujemy przetłumaczyć jakiś tekst, wymagamy nie tylko brać pod uwagę "wyuczone" słowa i dania ale także być znajomość wielu idiomów tak znamiennych dla każdego języka. Faktem jest, że kobieta pisząca artykuł w stylu angielskim nie pisze go w możliwość czysto "akademicki" lecz wykorzystuje swoich indywidualnych systemów i wspomnianych idiomów.

W kontraktu z ostatnim, że praca globalnej sieci Internetu ciągle jest jeszcze wyższa często pojawia się potrzeba wykonania tłumaczenia stron www. Tworząc np. serwis internetowy, z którym zależymy dojechać do większej liczby odbiorców, musimy wykonać go w kilku wersjach językowych. Tłumacząc zawartość strony www np. w języku angielskim oraz polskim, powinien przedstawiać nie tylko umiejętność tłumaczenia ale też możliwość do wyrażania swoich wyobrażeń i opisów które w oryginale są nieprzetłumaczalne. Kiedy więc patrzy w praktyce? Przetłumaczmy sobie zawartość jakiegokolwiek anglojęzycznego serwisu internetowego za usługą tłumacza Google. O ile ogólny sens przekazu będzie zachowany (będziemy w okresie domyślić się o co na konkretnej witrynie chodzi) o tyle już logiczny ciąg zdań i składnia będzie na poziomie niedostatecznym. Jest więc dodatkowe tylko dlatego, że tłumacz Google tłumaczy wybrany artykuł na podstawie "słowo w słowo". W pracy więc, nie jesteśmy co czekać na powstanie w oparciu o to szkolenia profesjonalnego, wielojęzycznego serwisu www. Ponieważ w działalności tłumacza stron www w najbliższej przyszłości człowieka nie zastąpi maszyna. Nawet najlepsze oprogramowanie nie ma moce myślenia abstrakcyjnego. Jedyne co ono może, to wpływać według logiki człowieka, przeniesionej do wybranego języka programowania. Dlatego też, nawet najlepsze aplikacje tłumaczące dokument są zdecydowanie w końcu za profesjonalnymi tłumaczami stron www a właśnie że będzie szybko zawsze. Jeśli kiedykolwiek pojawi się zaawansowane narzędzie wyposażone w możliwość logicznego i abstrakcyjnego "myślenia" więc będzie ostatnie skutek naszej cywilizacji. Podsumowując, w końcu kształcenia dobrych tłumaczy należy przygotować odpowiednie zaplecze dydaktyczne, które nie tylko nauczy tłumaczeń "słowo w słowo" ale jeszcze pomoże w szkole abstrakcyjnego pojmowania danego języka.