Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem rozklad materialu

Dyrektywa ATEX zwana też Dyrektywą nowego zachowania jest dokumentem, którego nadrzędnym końcem jest zbliżenie przepisów prawnych państw członkowskich Unii Europejskiej w obszarze systemów ochronnych i urządzeń, które używane są w okolicach zagrożonych wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

ex d

Informacja ta przede każdym określa podstawowe wymagania bezpieczeństwa, szerokie zakresy wyrobów, a też sposoby wykazywania współprace z ważnymi wymaganiami bezpieczeństwa. Istotną kwestię w dyrektywie odgrywają normy europejskie, które szczegółowo opisują techniczne sposoby wykazywania zgodności z zastrzeżeniami bezpieczeństwa. Zgodnie z regułą, jeżeli wynik jest dokładny z umową to utrzymuje się jego współpraca z pierwszymi wymaganiami bezpieczeństwa. Wspólne wymagania atex dotyczące urządzeń i systemów ochronnych podawanych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem uważają się w Dodatku II Dyrektywy. Mowa jest tam o wymaganiach ogólnych, doborze materiałów, projektowaniu i budowie, potencjalnych źródłach zapłonu, zagrożeniach powstających z działań zewnętrznych, wymaganiach dotyczących urządzeń bezpieczeństwa oraz integracji wymagań zapewniających bezpieczeństwo systemu. Razem z wymaganiami producent musi pamiętać o tym aby zapobiegać wytwarzaniu atmosfery wybuchowej przez akcesoria oraz sposoby ochronne, zapobiegać zapalaniu atmosfery wybuchowej, powstrzymywać lub ograniczać wybuch. Dania i sposoby ochronne powinny żyć rzeczywiście skonstruowane, by jak prawidłowo zapobiegać możliwościom powstania wybuchu. Powinny być projektowane ze wiedzą wiedzy technicznej. Również części oraz podzespoły urządzeń muszą robić stabilnie i zgodnie z poradą producenta. Każde urządzenie, system ochronny i aparatura powinno mieć oznakowanie CE. Materiały stosowane do instalacje urządzeń czy systemów ochronnych nie potrafią być łatwopalne. Między nimi oraz treścią nie mogą trwać żadne reakcje, które mogłyby sprawić potencjalny wybuch. Urządzenia oraz systemy ochronne nie mogą doprowadzić uszkodzenia czy innych obrażeń ciała. Muszą zapewniać, iż w rezultatu ich oddziaływania nie powstaną zbyt wielkie temperatury i promieniowanie. Nie umieją stwarzać zagrożeń elektrycznych oraz nie mogą tworzyć sytuacji niebezpiecznych.