Szkolne standardy bezpieczenstwa dzieci i mlodziezy online

Coraz częściej poruszanym zagadnieniem w dziale BHP jest atex dust extraction, czyli odpylanie zgodnie z regułą ATEX (z angielskiego ATmosphere EXplosible). Dyrektywa ATEX jest przepisem prawnym Unii Europejskiej, informującym o standardach, jakie muszą dokonać produkty wykorzystywane w okolicach niebezpiecznych, głównie narażonych na początki.

Obecnie każde urządzenia przygotowane na obszarze Unii Europejskiej niebezpieczne powinny stanowić współpracę z informacją ATEX. Przede wszystkim ATEX narzuca rodzaj zastosowanych materiałów, a dodatkowo zastosowaną konstrukcję. Urządzenia robiące tą regułę są oznakowane symbolem CE. Za klasyfikację ryzyk i dodawanie oznaczeń dla konkretnego produktu widoczny jest jego producent. Odpylacze są urządzeniami szeroko stosowanymi w sektorze. Głównie są do zbierania drobnych cząstek pyłów. Między innymi stosowane są przy obróbce metali przy szlifowaniu, wykańczaniu odlewów, piaskowaniu, polerowaniu. Odpylacze przyjmuje się i przy obróbce drewna, a konkretniej przy odciągu pyłów i przy obsłudze materiałów sypkich, głównie proszków chemicznych. Jest cała procedura dotycząca oceny zgodności towarów w tekście bezpieczeństwa wybuchowego. Często takiej oceny dokonuje niezależna jednostka notyfikowana. W terminie takiej oceny zgodności powstaje cała dokumentacja techniczna zawierająca między listę dyrektyw, z którym stanowi dobre urządzenie, listę dokumentów, którą uwzględniono przy pracy urządzenia. W dokumentacji powinny stanowić też zawarte następujące informacje: szkoła i kategoria urządzenia, maksymalna temperatura powierzchni urządzenia, zastosowane zabezpieczenia przeciwwybuchowego. ATEX należy dostosować do wymogów konkretnego przedsiębiorstwa i wkładać na wagę jego ofercie skutecznych i logistycznych oraz kadrowych. Koszt stosowania dyrektywy ATEX jest stosunkowo prosty w przyrównaniu do zagrożeń wywołanych przez wybuchy.