Strefa zagrozona wybuchem ex

W tłach, w jakich może przyjść zagrożenie wybuchu gazów, mgieł lub oparów palnych, zastosować musimy wentylatory przeciwwybuchowe, których jakość zatwierdza nie tylko renoma producenta, lecz także oznaczenie „EX”. Symbol ten znaczy rodzaj ochrony przeciwwybuchowej tzw. explosion proof. Urządzenie z takim oznaczeniem spełnia wszystkie zasady dyrektywy ATEX, przy czym współpraca z napisanymi w niej normami jest dziś wymogiem kierowanym do producentów tego gatunku urządzeń. Na projektancie instalacji odciągowej jest natomiast obowiązek oznaczenia strefy zagrożenia wybuchem oraz dobór urządzenia dopasowane dla pomieszczenia zarówno pod kątem wykonywanej pracy, kiedy i sił.

Każdy sklep, bez względu na kontynuowaną kampanię, winien być wyposażony nie jedynie w najatrakcyjniejszej form urządzenia potrzebnego do systematycznej pracy, ale i odpowiednio wybrane instalacje odciągowe, które zadbają o bezpieczeństwo oraz zdrowie osób zatrudnionych. Oczywiście na sprawy tego standardu budynków zaprojektowane zostały wentylatory przemysłowe, które cechuje zarówno doskonała klasa, kiedy i odporność użytych w nich tematów.

Możemy napotkać się na przeróżne rodzaje poczynając od uniwersalnych wentylatorach przemysłowych, promieniowych, a i maszyny do indywidualnych zastosowań, w ostatnim nawet modele do montażu w okapach kuchennych oraz nowego typu urządzania oznaczone symbolem „EX” dla budynków, w których stanowi ryzyko zanieczyszczenia powietrza gazami palnymi. Poza obecnym w kolekcji są dostępne również mobilne odciągi wiórowe, a ponadto podciśnieniowe wyciągi stanowiskowe.

Kolejnym rodzajem są osiowe wentylatory ścienne i kanałowe, a także modele, które są oddane do montażu na dachu budynku. Maszyny cechuje dużo dobra wydajność oraz jakość użytych przy ich realizacji elementów.

Większe systemy wymiany powietrza w zakładach handlowych, przemysłowych, usługowych, gastronomicznych również zagranicznych składają się na wykonywaniu centrali wentylacyjnych dostosowanych do m.in. wilgotności i stopnia zanieczyszczenia powietrza wyciąganego z lokalu.