Strefa zagrozenia obrona cywilna

ATEX – istnieje toż reguła Unii Europejskiej. Definiuje wymagania zasadnicze, jakie musi spełniać wszystek towar, przeznaczony do podawania w powierzchniach, jakie są zagrożone wybuchem. Wymagania szczegółowe nastawione są w normach powiązanych z tą zasadą. I wymagania, które nie są uregulowane ani dyrektywą ani normami potrafią stanowić problemem regulacji wewnętrznych, które obowiązują w drugich krajach członkowskich.

Procedura Regulacje też nie mogą choć być różne z regułą, i nie mają prawa zaostrzać jej wymagań. Ponieważ dyrektywa ATEX 94/9/WE przymusza nas do oznakowania CE. Tak a każdy towar "ATEXowy", który został oznaczony symbolem Ex musiał na wstępu zostać przez producenta oznakowany znakiem CE. A ponadto przejść procedurę albo istnieje solidarny z podstawowym udziałem "strony trzeciej", jeżeli producent wykorzystał moduł inny, niż moduł A.

Ujednolicenie przepisów Ponieważ niejednolite przepisy, jakie dotyczą bezpieczeństwa w konkretnych regionach UE były duże utrudnienia w bezpośrednim przepływie towarów pomiędzy krajami członkowskimi, postanowiono ujednolicić te przepisy. W sukcesie urządzeń stosowanych do kariery w dziedzinach, jakie są zagrożone wybuchem dnia 23 marca 1994 roku Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej ogłosili dyrektywę 94/9/EC ATEX, która wniknęła w działanie 1 lipca 2003 roku. Wprowadzona również dyrektywę 1999/92/EC ATEX137 – która stanowiła określana także ATEX USERS. Dotyczyła minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa pracy, w polach pracy, w których możemy zajść na atmosferę wybuchową. Pierwsza dyrektywa została wpisana w bycie obecnie w 2003 roku. Druga dyrektywa została rozporządzona przez Ministerstwo Gospodarki, Pozycji oraz Metody Społecznej 29 maja 2003 roku i obowiązywała od 25 lipca 2003 r. 31 października 2010 r. wprowadziło w życie osobiste, zmienione rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 roku dotyczące minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa oraz higieny pracy, powiązanych z perspektywą spotkania się atmosferą wybuchową w tle pracy, które zastąpiło rozporządzenie z 2003 r.