Srodki gasnicze do rodzaju pozaru

Pożary można gasić na parę rodzajów, wszystko zależy a z innych czynników. Wśród nich należy wymienić materiał palny, jego liczba i rozdrobnienie oraz właściwości pożarowe. Miejsce ma jeszcze czas, który minął od czasu wzniecenia ognia. W których sytuacjach sprawdzi się jednak gaszenie parą wodną?

Steam fire extinguishing to gaszenie parą wodną, które polega na rozcieńczeniu palnych gazów w okolicy spalania też na obniżeniu stężenia tlenu do wartości, w jakiej spalanie stoi się niemożliwe. Stężenie tlenu, w jakim proces spalania zostaje zahamowany, ma się dopiero przy 35% stężeniu pary wodnej w mieszaninie alkoholi i par w okolicy spalania. Warto też dodać, że najlepsze wyniki gaśnicze robi się przy stosowaniu pary nasyconej, podawanej pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer. Pożary, występujące w pomieszczeniach zamkniętych, odznaczających się objętością około 500m3, najczęściej wymagają gaszenia parą wodną. Gdzie a najczęściej zleca się parę wodną do gaszenia pożarów? Bez wątpienia, piana jest użyteczna w suszarniach materiałów łatwopalnych oraz suszarniach drewna. Para wodna podawana istnieje również do zabezpieczania pożarów w przepompowaniach produktów naftowych, do zabezpieczania kotłów wulkanizacyjnych, kolumn rektyfikacyjnych czy do zabezpieczania pożarów statków. Gaszenie parą zbiera się i przy gaszeniu pożarów cieczy, których temperatura wynosi co chwila 60°C. Warto wiedzieć, że gaszenie czy same zabezpieczenie miejsca pożaru z zachowaniem pary wodnej, będzie tymże znacznie silne, im ogromniejsza będzie temperatura zapłonu cieczy. W sukcesach pożarów gazów, para wodna również składa się pomocna, jednak jedynie w miejscach zamkniętych o małej kubaturze. Ponadto, pary wodnej używa się także do ugaszania pożarów ciał stałych, takich jak dania elektryczne czy komputerowe. Warto mieć, że para jako sposób gaśniczy, nie potrafi istnieć użytkowana na wysokich przestrzeniach. Jednakże nie tylko. Pary wodnej nie należy korzystać w przypadkach, gdy chciane są duże efekty chłodzenia. Ponadto, pary nie dopasowuje się więcej w miejscach, w których że ona wykonać poparzenia spotykających się w nich mieszkańców. Korzystając pary wodnej nie można jednak zapominać o bezpieczeństwie. Para wodna jest bowiem środkiem, którym można łatwo się poparzyć. Gaszenie parą wodną tworzy się również z ryzykiem zamglenia przestrzeni i zawilgocenia powietrza.