Spozycie miesa w chinach

Sam czas mięso używany istnieje na ogół w miejscu kulinarnym i stanowi definicję konglomeratu tkanek, z jakich charakterystyczną jest tkanka mięśniowa, produkowana ze zwierząt rzeźnych lub łownych. Większość ludzi kontynentu europejskiego uważa mięso za jeden z drogich czynników pożywienia wzbogacającego codzienną dietę w białko, zaś hurtownie mięsa odpowiadają za dostarczanie konsumentom artykułów pochodzenia zwierzęcego.  Mięso jako składnik ludzkiego pokarmu funkcjonuje już od czasów prehistorycznych, kiedy spożywanie białka zwierzęcego zaprezentowało się dobrym sposobem na dostarczanie organizmowi sporych dawki energii. Prawdopodobnie przejście na utrzymanie mięsa spotkało toż w momencie zlodowaceń, kiedy niestety było kupić pokarm roślinny i spożywanie mięsa było się jednym z kluczowych elementów przetrwania.

Działalność hurtowni mięsa bywa współcześnie bojkotowana przez różne ruchy wegetariańskie, których ludzie uważają jedzenie przetworów mięsnych za pracę nieetyczną, gdyż będącą konsekwencję zabijania organizmów żywych. Powstanie wegetarianizmu zostało stworzone zwróceniem opinie na wyglądy humanitarne i zdrowotne produkowania jedzenia opartego na uboju zwierząt rzeźnych, a zwłaszcza zwierząt przechowywanych w warunkach hodowli przemysłowej. Istnienie wegetarianizmu poniekąd zagraża istnieniu hurtowni mięsa, bo jest zatem idea propagująca dietę bezmięsną. Otóż mianem wegetarianizmu kwalifikuje się świadome i pozytywne wyłączenie z częstej diety mięsa, w współczesnym wyjątkowo ryb i owoców morza.

Weganizm ma najbardziej radykalny odłam wegetarianizmu, który polega na unikaniu jakichkolwiek artykułów pochodzenia zwierzęca, więc nie tylko mięsa, ale też jajek, mleka i przetworów mlecznych. Stanowi zatem trend życia związany z jednymi ruchami wyznaniowymi, albowiem sam wegetarianizm rozwinął się w II millenium p.n.e. na obszarze subkontynentu indyjskiego, gdzie był charakter stricte religijny. Europejscy wegetarianie pojawili się dopiero w VI wieku p.n.e., i za inicjatorów praktykowania diety bezmięsnej jako nieetycznej znajduje się Pitagorejczyków. Pomimo wielu racji natury pięknej i odpowiedniej dotyczących wegetarianizmu, nadal część ludzi spożywa mięsa z ostatnich indywidualnych przyczyn, co w porze lodowcowej. Dopóki nie zostaną opracowane satysfakcjonujące dla klientów odpowiedniki produktów białkowych pochodzenia zwierzęcego, spożywanie mięsa dalej będzie standardem, a hurtownie mięsa jeszcze przez duży godzina będą zajmowały się dużą rzeszą klientów.