Rozwoj przemyslu wysokiej technologii w polsce

Coraz większy rozwój technologii przemysłowych, spojrzenie na dobry wynik produkcyjny, energię i siłę procesów w dziedzinach takich jak druk, tekstylia, tworzywa sztuczne, chemia, optyka czy pakowanie zwiększa niebezpieczeństwo wyładowań elektrostatycznych. Im daleko nasilony jest proces produkcyjny, tym niewiele powstaje ładunków, jakie potrzebują zostać zneutralizowane, żeby nie zagrażać bezpieczeństwu użytkowników.

Niekontrolowane rozładowanie nagromadzonych ładunków elektrostatycznych może doprowadzić do zapłonu mieszaniny alkoholu i powietrza przy pomocy powstałej skry natomiast tymże jednym spowodować eksplozję. Rozwiązaniem tego typu problemów zabierają się firmy, które stawiają w wymienionych przypadkach między innymi uziemienie elektrostatyczne, oczyszczanie naładowanej powierzchni, neutralizację lub ładowanie elektrostatyczne. Electrostatic earthing to proces uziemienia, który łączony istnieje na wzór w sukcesie załadunku cystern przewożących materiały sypkie lub płyny. Na ich powierzchni układają się znaczne ilości ładunków elektrostatycznych. Podłączenie do systemu uziemienia cysterny jest obowiązkowe już przed przystąpieniem do załadunku. Eliminuje to ryzyko powstania zapłonu. Inne niebezpieczne sytuacje mają stanowisko w przypadku rur, zaworów, dmuchaw, jakie w ciągu produkcyjnym materiałów sypkich na wynik wibracji lub zużycia mogą stać oddzielone od siebie i robić zagrożenie zapłonu. Uziemiać należy i duże pojemniki lub kontenery napełniane substancjami łatwopalnymi. Zagrożenie mają także nieuziemione pojemniki stosowane w procesach mieszania i miksowania. Właściwie wszystek ruch w ciągu produkcyjnym generuje powstawanie ładunków elektrostatycznych, czy zabiega o załadunek środków do elastycznych kontenerów, czy również o ręczne napełnianie beczek lub puszek. Uziemienie elektrostatyczne jest obowiązkowe, bo może doprowadzać do wyładowań pomiędzy personelem i narzędziami i pojemnikami, i w strefie zagrożonej początkiem może doprowadzić do zapłonu i eksplozji.