Przeplyw towaru w lancuchu dostaw

Dyrektywa ATEX to zwykła nazwa dyrektywy Unii Europejskiej, która ujednoliciła przepisy dotyczące wymogów jakie muszą spełniać produkty zbliżone do użytku w powierzchniach zagrożonych wybuchem. Pomaga to znacząco przepływ towarów pomiędzy wszystkimi państwami członkowskimi, bo jak wiadomo swobodny przepływ artykułów to samo z głównych założeń wspólnoty europejskiej.

Fakturowanie program

W Polsce ATEX opisany stał w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki w kwestii minimalnych wymagań dla narzędzi oraz układów ochronnych przeznaczonych do celu w okolicach zagrożonych wybuchem oraz dokumentów i reklamy pochodnych (dyrektywa ATEX 94/9/WE). W zasadzie opisano w możliwość szczegółowy wymagane poziomy bezpieczeństw i metody, które wymaga spełniać artykuł w relacje od miejsca w którym będzie on wykorzystywany. Należy ale pamiętać, że poza wymogami dyrektywy ATEX wszystek produkt musi również spełniać wytyczne czerpiące z pozostałych obowiązujących ustaw dotyczących danego asortymentu oraz zajmować wymagane prawem certyfikaty. Głównym środowiskiem, w którym dawana jest przedmiotowa zasada są kopalnie, szczególnie podziemia, narażone na wybuchy metanu i/lub pyłu węglowego. Inne zagrożone strefy to m.in. zakłady chemiczne, elektrownie, cementownie, zakłady przetwórstwa drewna i tworzyw sztucznych. O zaklasyfikowaniu przestrzeni jako strefy zagrożonej wybuchem decyduje obecność stężeń wybuchowych w powietrzu i częstotliwość ich grania. Produkt, jaki nie otrzyma certyfikatu powinien stanowić już wycofany z sektorze. Proponuje to przede wszystkim bezpieczeństwu osób obsługujących i zmniejszeniu strat połączonych z złymi zdarzeniami. Dzięki odpowiedniemu zaprojektowaniu wszystkich budowie i akcesoriów można zminimalizować zagrożeniem wybuchem na poszczególnym miejscu pracy praktycznie do zera. Jednostkami certyfikującymi produkty w Polsce są: UDT-CERT, ITG KOMAG, Główny Instytut Górnictwa Kopalnia Doświadczalna "Barbara" Mikołów oraz OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. z stolicą w Gliwicach. Poza Unią Europejską obowiązują normy certyfikacji IECEx, których główne informacje są zharmonizowane z dyrektywą ATEX. Na gruncie wspólnoty europejskiej certyfikacja IECEx nie jest chciana.