Przenosnik slimakowy o napedzie hydraulicznym

Przenośniki ślimakowe mają zastosowanie przede wszystkim w gospodarstwie, To urządzenie dostarcza do podawania gotowej paszy z mieszalnika, przenoszenia własnej paszy ze śrutownika czy z gnojownika. Posiada też wykorzystanie do rozładunku i załadunku ziarna.
Maksymalny kąt pracy przenośników ślimakowych to 45 stopni. Przenośnik ślimakowy nazywany istnieje także żmijką do zboża lub podajnikiem ślimakowym.
Przenośnik ślimakowy odnosi się do rozładunku przyczep rolniczych lub zasypywaniu silosów zbożowych. Pomaga także przy przewożeniu ziarna. Przenośniki są używane zarówno do wstępnego czyszczenia zboża. Narzędzie to zapewnia zazwyczaj jako element linii do prac pasz oraz tendencji do magazynowania zboża. Przenośniki ślimakowe to urządzenia o odległości od 4 do 12 mb, wydajności od 7 do 60 T/h, średnicy rur od fi 110 do fi 250, silniki o intensywności od 1,5 do 11 kW.
Przenośniki ślimakowe są niezwykle przystępnymi konstrukcyjnie maszynami rolniczymi. Przy ich częstej eksploatacji bardzo ważne jest szukanie stanu łożysk oraz pasków klinowych. Te tematy są najbardziej awaryjne w urządzeniu. Poza tym, należy pamiętać o kąt pracy przenośnika ślimakowego. Potrzebuje on uczyć maksymalnie 45 stopni.
Wyjątkiem z tej reguły są przenośniki pionowe. Są wtedy narzędzia oddane do akcji przy ścianach budynków, silosów oraz pozostałych obiektów przemysłowych i gospodarskich.
Przenośniki ślimakowe mają znacznie zalet. Odznaczają się dużą wydajnością, niewielkim zapotrzebowaniem na miara, niską ceną i małymi kosztami eksploatacji, łatwością manewrowania również możliwością zmiany kąta pracy przenośnika.
Są jeszcze przenośniki dostosowane do wymiany położenia. Dzięki tej funkcji przenośnik można podawać w innych częściach. Nie właśnie w gospodarstwie. Przenośniki umożliwiają i zmianę kąta nachylenia. Przenośnik ślimakowy można poszerzyć o pozostałe elementy np. kosz zasypowy, różnego rodzaju rozdzielacze oraz segmenty przedłużające.