Program ksiegowy platnik

Program enova to zespół finansowo – księgowy, który jest w stanie zapewnić kompleksową obsługę zarówno księgową jak i finansową przedsiębiorstwa. Obsługa ta przeprowadza się często w terenie ewidencjonowania dokumentacji, księgowania tej kartoteki, sporządzania informacji oraz sprawozdań zarówno obecnych kiedy i również okresowych.

Program enova pozwala między innymi na prowadzenie dziennika z pracą wydzielania sub-dzienników. Ponadto daje możliwość ewidencjonowanie VAT-u zakupu i sprzedaży. I daje szansę ewidencjonowania dokumentów. Mowa tu o dokumentach, jakie nie są fakturami – przykładowo będą wtedy wyciągi bankowe, memoriały, dokumenty importowe, raporty kasowe lub też listy płac. Ten program daje również możliwość zestawienia sald oraz obrotów. Pozwala dodatkowo na złożenia z klientami także na żądanie płatności. Na uwagę zasługuje także fakt, że program enova daje szansę ewidencjonowania rozrachunków walutowych. Przeprowadza się to wraz z tabelą kursów, a oraz z automatycznym naliczaniem oraz ewidencjonowaniem różnic kursowych. Prowadzenie dzienników w niniejszym programie pozwoli na grupowanie ich w przepisy dokumentów określonego typu. Ewidencja dokumentów pozwoli na ich automatyczne przeksięgowanie do serwisów. Program zawiera dużo przejrzystą ewidencję VAT. VAT można rozliczać zarówno metodą kasową jak i memoriałową. Program jednocześnie daje szansa prowadzenia raportów kasowych i bankowych. Ponadto kupi na zdjęcie sald oraz obrotów. Daje szansę definiowania bilansów przedsiębiorstw. Program wyposażony jest aktualnie w dokumentacje pozwalająca na rachunki z partnerami. Mowa tu przede ludziom o notach odsetkowych, ponagleniach zapłaty, przelewach, potwierdzeniach salda. Program enova pozwala na wspomaganie administrowania zasobami ludzkimi. Stanowi dużo dużą funkcjonalność, która ciągle się rozbudowuje, stąd również z wszelką pomyślnością polecany jest dla firm. Podsumowując, program enova to wspaniały system finansowo - księgowy.