Pozar na wyspie zakynthos 2017

Zgoda z działu gaszenia pożaru jest priorytetowym źródłem bezpieczeństwa. Pożar to pewien z najbardziej trudnych żywiołów, trudnych do poznania, szybko przenoszący się i usuwający wszystko co spotka na bliskiej drodze. Każde pomieszczenie, w którym są ludzie, winno być odpowiednio urządzone w urządzenia przeciwpożarowe, które będą miały skuteczną broń w akcji z nieprzewidywalnym żywiołem.

W parze z zdrowymi sprzętami, które zapewniają do opanowywania ognia i chronienia powierzchni przed jego rozprzestrzenianiem, powinna iść wiedza. Każdy, kto chce czuć się bezpiecznie w obliczu wybuchnięcia pożaru, powinien przejść odpowiednie szkolenie. Nie wszystek rodzaj ognia, gasi się bowiem przy pomocy tego pojedynczego produktu. Dla przykładu, palącego się oleju bądź te instalacji elektrycznej, nie wolno gasić wodą, która jedynie podsyci płomień i wykona, że pożar także bardziej wybierze na mierze. W zwalczaniu niektórych pożarów, niezwykle skuteczne wykazuje się gaszenie parą. Steam fire extinguishing to metoda gaszenia parą, która wykazuje naprawdę wysoką skuteczność, jednak ma pewne ograniczenia. Niski ciężar właściwy pary, praktycznie zapobiega jej doświadczania na prostej przestrzeni, ponieważ w takich warunkach, para nie spełni swoich gaśniczych właściwości. Gaszenie parą wykaże się za toż bardzo pożyteczne w miejscach zamkniętych, o minimalnych rozmiarach. Dzięki stosowaniu technologii liczącej na funkcjonowaniu hamującym dopływu tlenu oraz szybkim zaniżaniu jego poziomu stężenia, para idealnie posłuży do gaszenia pożaru cieczy, gazów lub nawet instalacji elektrycznych. Podstawowa zasada działania pary gaśniczej polega na zgodności z temperaturą zapłonu palącej się substancji. Im ogromniejsza temperatura zapłonu palącego się materiału, tymże wyjątkowo wydajna w konfrontacji z płomieniami zaprezentuje się para.