Pozar i jego rozwoj

Informacja z działu gaszenia pożaru jest podstawowym źródłem bezpieczeństwa. Pożar to jeden spośród najbardziej trudnych żywiołów, niemożliwych do zapamiętania, szybko rozpowszechniający się i usuwający wszystko co natrafi na własnej drodze. Każde miejsce, w którym używają ludzie, powinno być dokładnie zaopatrzone w urządzenia przeciwpożarowe, jakie będą tworzyły skuteczną broń w akcji z nieprzewidywalnym żywiołem.

W parze z dobrymi sprzętami, które działają do opanowywania ognia i zapewniania powierzchni przed jego rozprzestrzenianiem, powinna iść wiedza. Każdy, kto chce poczuć się bezpiecznie w obliczu wybuchnięcia pożaru, powinien przejść odpowiednie szkolenie. Nie jakiś rodzaj ognia, zatrzymuje się bowiem przy usłudze tego jednego produktu. Dla przykładu, palącego się oleju czy i instalacji elektrycznej, nie wolno gasić wodą, która jedynie podsyci płomień i stworzy, że pożar też dużo nabierze na siły. W zwalczaniu niektórych pożarów, niezwykle skuteczne wyraża się gaszenie parą. Steam fire extinguishing to technika gaszenia parą, która wykazuje naprawdę dużą skuteczność, jednak posiada takie ograniczenia. Niski ciężar właściwy pary, praktycznie zapobiega jej używania na wysokiej przestrzeni, ponieważ w takich warunkach, para nie osiągnie swoich gaśniczych właściwości. Gaszenie parą okaże się za to znacznie silne w wnętrzach zamkniętych, o niskich rozmiarach. Dzięki stosowaniu technologii liczącej na zleceniu hamującym dopływu tlenu oraz szybkim zaniżaniu jego stopnia stężenia, para idealnie posłuży do gaszenia pożaru cieczy, gazów czy nawet instalacji elektrycznych. Ważna zasada działania pary gaśniczej polega na zgodności z temperaturą zapłonu palącej się substancji. Im doskonalsza temperatura zapłonu palącego się materiału, tym bardziej pomocna w kampanii z płomieniami pokaże się para.