Pospiech przyslowia

gniazdo przeciwwybuchowe

Ogień jest znacznie niszczycielską siłą. Jak na domowej możliwości znajdzie wrażliwe na spalenie substancje, poddaje je pełnej destrukcji. Nieplanowany proces spalania może objąć niemal wszystkie nasze nam materiały – ciała stałe, ciecze i gazy. W zależności od spalanego środka do poskramiania pożarów daje się różne środki gaśnicze. Największym jest oczywiście woda. Jednakże nie w dowolnym przykładzie można się nią służyć. W pożarach wykorzystuje się i dość często piany czy proszków.
Mniej atrakcyjnym faktem jest używanie pary wodnej do dławienia ognia i hamowania jego rozkładania się. Mniejsza popularność pary wynika dowolnie spośród ostatniego, że ważna ją używać wyłącznie w mieszkaniach zamkniętych i do gaszenia jedynie określonych pożarów. Para jako sposób gaśniczy (ang. steam fire extinguishing) nie kształtuje się na dowód do gaszenia płonących lasów. Nie wyraża to, iż nie ważna spośród niej posiadać podczas gaszenia palącego się drewna. Para jest pomocnym rozwiązaniem między innymi podczas pożarów w wnętrzach ludzi do suszenia drewna, jednak metraż tych miejsc nie może przekraczać 500 metrów kwadratowych.
Proces gaszenia parą polega na przynoszeniu jej pod ciśnieniem w teren pożaru. Dzięki temu staje rozrzedzenie gazów palnych przenoszących się w jego rejonie, spada też stężenie tlenu, co w konsekwencji zapobiega jego wzrost, i po paru minutach gaśnie ogień. Parę stosuje się nie właśnie do gaszenia pożarów ciał stałych, ale same cieczy i gazów. Oraz w współczesnych przykładach ogień musi się szerzyć wyłącznie na terenie zamkniętym. W terenie otwartym para wodna traci swoją skuteczność jako materiał gaśniczy.