Plan finansowy excel

Symfonia projekt to pakiet, który pomaga prowadzenie w ciasnych i małych firmach. Stanowi o ważny polski zintegrowany pakiet, który stał stworzony specjalnie dla środowiska WindowsTM. Oprogramowanie to leczy w zarządzaniu marki w jej częstej praktyce w kwestii ewidencji oraz obsługi wydarzeń gospodarczych.

Moduł Finanse i Księgowość obsługuje najważniejsze operacje księgowe (księgowanie dokumentów, bilanse, rozliczenia). Moduł Analizy Finansowe uważa zbyt zadanie wspomagać pracę działu finansowo-ekonomicznego przedsiębiorstwa. Aplikacja Środki Trwałe ułatwia w znaczącym stopniu prowadzenie ewidencji oraz inwentaryzacji środków trwałych, wartości prawnych i lekkich. Moduł Kadry zaś Płace jest do zarządzania wynagrodzeniami i danymi pracowników. Dzięki nim wolno łatwo obliczyć płace, prowadzić ewidencję czasu pracy itd. Poprawia on w oddaniu się z US oraz ZUS. Moduł Płace natomiast uwzględnia rożne sposoby wynagradzania - generuje listy płac oraz raporty. Drukuje i potwierdzenia przelewów. Aplikacja Handel działa w kwestii sprzedaży oraz gospodarki magazynowej (ewidencja stanu magazynowego). Dzięki niemu jest możliwość wystawiania dokumentów magazynowych, sprzedaży, zakupu itd. Jest idealna dla firm zajmujących kilka oddziałów i w cali zgodna z drukarkami i kasami fiskalnymi. Moduł Faktura jest stosowany w obszarach handlowych oraz sprzedaży. Umożliwia wystawianie dokumentów sprzedaży (faktury, rachunki). Współpracuje z drukarkami fiskalnymi. Moduł Mała Księgowość został zaś utworzony dla firm, które mówią księgowość uproszczoną. Chroni on w ewidencjonowaniu i obsłudze rozliczeń z ZUS (współpracuje z programem Płatnik). Dzięki niemu można mówić rozrachunki z urzędami i pracownikami. W należytym stopniu ułatwia analizy dochodowości.