Para wodna twarz

Para wodna jest powszechnie wykorzystywanym środkiem gaśniczym. Używa się ją tylko w mieszkaniach zamkniętych o niskiej kubaturze. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia na prawdziwych powierzchniach nie daje oczekiwanych efektów. Para jest niewielki ciężar zdrowy także w warunkach otwartej powierzchni nie osiąga właściwego stężenia gaśniczego.

Reklamuje się stosowanie pary wodnej w mieszkaniach, których kubatura nie przekracza 500-520 m3. Powinny toż stanowić szczelne pomieszczenia. Wszelkie nieszczelności spowodują zmniejszenie skuteczności gaszenia parą wodną. Najczęściej parę wodną odnosi się do gaszenia pożarów, jakie mogą stanąć w suszarniach drewna, składowiskach materiałów łatwopalnych, na statkach, przepompowniach produktów naftowych, w mieszkaniach z kotłami wulkanizacyjnymi czy kolumnami rektyfikacyjnymi. Para, jako sposób gaśniczy potrafi żyć praktyczna do gaszenia pożarów ciał stałych, jakie nie obowiązują w odpowiedź z wodą w jasnych warunkach temperaturowych. Nie pozytywne jest jednak zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów, jeżeli palące się materiały, w sukcesu kontaktu z parą wodną ulegną zniszczeniu. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów powoduje obniżenie stężenia tlenu do takiego stanu, przy którym proces palenia jest ciężki. Para wodna rozcieńcza palne alkohole w powierzchni spalania. Najbardziej wydajne i ostre jest gaszenie pożarów parą nasyconą, która jest kierowana pod ciśnieniem od 6 do nawet 8 atmosfer. Para jako materiał gaśniczy "steam fire extinguishing"może być praktyczna tylko w niniejszych pomieszczeniach, co do których ciągnie się pewność, iż nie przebywają w nich pracowniki. Z koncentracji na liczne ciśnienie gaśnicze para potrafiła być przykra dla zdrowia, a nawet życia ludzkiego.