Optima program ksiegowy instrukcja

Optima to linia programów skojarzonych ze sobą. Pracują łącząc się do wspólnej podstawy danych. Szereg dostępnych modułów stwarza dużo alternatywie dla przeciętnych i średnich przedsiębiorstw. Dzięki wbudowanym rozwiązaniom ułatwia kontrolowanie procesów powstających w spółce. Drinkiem z polecanych składników jest program comarch magazyn.

Element ten poświęcony stanowi dla firm usługowych. W jasny sposób umożliwia obsługę transakcji handlowych. Dostęp do możliwości jest dodatkowy z rządu innych elementów co ułatwia prowadzenie procesów księgowych. Program comarch magazyn:

– umożliwia obsługę dokumentów zewnętrznych jak PZ (przyjęcia zewnętrzne) i WZ (Rozchody zewnętrzne),
– po utworzeniu nowej bazy informacjach można ją zmieniać za pomocą kreatora,
– w obrębie samej firmy można prowadzić kilka lokalnych magazynów,
– umożliwia obsługę dokumentów wewnętrznych jak przyjęcia wewnętrzne, rozchody wewnętrzne oraz przesunięcia międzymagazynowe,
– generuje faktury zakupu / sprzedaży na platformie kilku dokumentów np. PZ/WZ,
– pozwoli na przeprowadzenie szybkiej inwentaryzacji,
– umożliwia dokonywanie rezerwacji wyrobu przez odbiorcę,
– umożliwi obsługę opakowań kaucjonowanych,
– współpracuje z Comarch ERP e-Sklep, przesyła towary wraz z opisami, atrybutami i zdjęciami do witryny sklepu internetowego.

Poszerzenie programu o kolejny panel handel plus kupi na osiągnięcie dokładnej wiedz o stanach magazynowych. Umożliwia prowadzenie obrotu materiałami w oparciu o duże partie zróżnicowane pod względem pokazujących je części. Użytkownik sam podejmuje decyzję, który artykuł także z jakiej dostawy zamierza dać z magazynu. Poświęcony jest firmom prowadzącym rozbudowaną obsługę magazynów. Instalacja składnika jest oczywista, działa w ostatnim zamieszczona instrukcja obsługi. W naturalny i lekki sposób kieruje punkt po punkcie do rozwiązania instalacji.