Kolposkopia tarchomin

oprogramowanie crmOprogramowanie CRM Polkas&Comarch

Kolposkop to marka urządzenia optycznego stosowanego podczas badania kolposkopowego, które polega na analizie powierzchni szyjki macicy, dolnej stronie jej kanału oraz pochwy i sromu. Niestety, również w ubiegłym wieku kolposkopia była ogólnie niedoceniania i miana jak badanie delikatne i skomplikowane, a też nieobiektywne. Współcześnie ale można dostrzec diametralną zmianę stanowiska dotyczącego badań kolposkopowych, których mówienie wzrosło dzięki umożliwieniu niebywałego postępu w ocenie patologii szyjki macicy. Kolposkopia uczyniła możliwym błyskawiczne rozpoznanie anomalii ginekologicznych oraz podjęcie odpowiednich decyzji odnośnie terapii. Badanie za pomocą kolposkopu pozwala zidentyfikować przedkliniczne postaci raka szyjki macicy, zaś rozpoznanie w ostatnim stadium oznacza całkowitą wyleczalność nowotworu. Kiedy szybko zostało powiedziane, profesjonalny kolposkop daje nie tylko bierną obserwację, ale i diagnostykę szyjki macicy pod kątem domniemanym zmian nowotworowych. Badanie kolposkopowe pozwala trafnie rozpoznać stopień zaawansowania nadżerki oraz ocenić, lub jesteśmy do robienia ze zmianą faktycznie niebezpieczną dla zdrowia kobiety. Lekarz specjalista za pomocą kolposkopu można wykonać również wulwoskopii, czyli oględzin zewnętrznych narządów płciowych. Nowa technologia brana w kolposkopach praktycznie zupełnie wyeliminowała problem dyskomfortu u pacjentek poddawanych badaniu kolposkopowemu. Zastosowana w tych narzędziach optycznych zaawansowana elektronika tudzież pantografy zezwalające na prostych ruch wielopłaszczyznowy uczyniły badania za pomocą kolposkopu niskimi oraz bliskimi, co niweluje wszelkie wcześniejsze niedogodności. Ponadto, większość tych kolposkopów może stać także zaopatrzona w kamery cyfrowe pozwalające na urozmaicenie przebiegu badania bądź zrobienia archiwizacji cyfrowej na nośnikach elektronicznych.