Kodeks pracy 55

W myśl przepisów Kodeksu pracy, pracodawca jest zobowiązany do zapewniania bezpiecznych i zdrowych warunków pracy, oraz każde dania oraz instytucji muszą posiadać certyfikację, czyli oznaczenie zgodności CE.

Certyfikacja, czyli ocena zgodności produktów to proces systematycznego badania stanu w którym określony wyrób spełnia specyficzne wymagania (chodzi tu zarówno o wymagania bezpieczeństwa). Certyfikacja maszyn ma trochę aspektów. Chyba jej tworzyć projektant na etapie projektowania lub producent na okresie produkcji. Certyfikację może przeprowadzić odbiorca produktów lub jednostka niezależna od projektanta, producenta czy odbiorcy wyrobów. Prawnie certyfikacja maszyn została wprowadzona Dyrektywą 2006/42/WE z dnia 17 maja 2006 r. w sytuacji maszyn. Do pokoju prawnego w Polsce wprowadzono ją zdecydowaniem Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz.U. Nr 199, poz. 1228), które zdobyło w utrzymanie 29 grudnia 2009 r. Certyfikacja maszyn dotyczy samej maszyny, wyposażenia wymiennego, elementów bezpieczeństwa, osprzętu do podejmowania, łańcuchów, lin oraz pasów. Kryteria certyfikacji maszyn dotyczące całej Unii Europejskiej zamieszczone są w Załączniku nr Także do wole 2006/42/WE, zatytułowanym: Zasadnicze wymagania zabezpieczenia oraz profilaktyki zdrowia dotyczące projektowania i spełnienia maszyn. Ponadto omawiana dyrektywa wprowadza podział maszyn na szczególnie skomplikowane a pozostałe. Certyfikacja maszyn oraz akcesoriów, które regulują się wysokim stopniem ryzyka powiązanego spośród ich obsługą i branie przeprowadza się obecnie na poziomie projektowania. Nowe dania oraz organizacje podlegają certyfikacji podczas wewnętrznej kontroli produkcji. Podsumowując, każde narzędzia oraz organizacji, jakie mogą wywoływać w pewien sposób zagrożenie dla życia czy zdrowia pracownika również posiadania także miejsca podlegają certyfikacji, czyli ocenie zgodności.