Kasy fiskalne dla kogo

Tłumacze zazwyczaj dokonują przekładów wypowiedzi z języka obcego na język domowy a wyłącznie wybrani spośród nich znają drugi język na tyle dobrze, żeby móc mieszać z języka ojczystego. Niekiedy w trakcie większych konferencji lub spotkań biznesowych może się zdarzyć, iż tłumacze nie reprezentują wszystkich potrzebnych kombinacji językowych. Sytuacja taka może być przykładowo miejsce, kiedy niemiecki tłumacz przekłada wypowiedź niemieckiego prelegenta na angielski, zaś tłumacz języka angielskiego dopiero po wykonuje tłumaczenie mowy na język czytelny dla nowych uczestników wydarzenia. Istnieje wtedy metoda określana często mianem relay, czyli tłumaczenie pośrednie przez inny język obcy.

Pod nazwą pivot rozumiany jest tłumacz współuczestniczący w omawianej procedurze, który przekłada dla pozostałych tłumaczy artykuł na język zrozumiały dla własnych tłumaczy symultanicznych. Tacy tłumacze posiadają uprawnienia do obrotu znanego pod terminem retour, a to szkolenia z języka ojczystego na następny język aktywny. Jeżeli mniej znanym językiem jako biernym włada zaledwie jeden istniej dwóch tłumaczy, to przekładają oni z omawianego języka na bliski język aktywny, który zapewnia następnie jako pivot dla pozostałych szkoli z pozostałych kabin. Dzięki stosowaniu techniki tłumaczenia pośredniego możliwe są konferencje przy małej liczbie kombinacji językowych i pozwoli zaoszczędzić środki finansowe.

Wadami metody relay jest natomiast zwiększone ryzyko popełnienia błędu przy szkoleniu z pozostałego tłumaczenia tudzież znacząca różnica w toku pomiędzy wystąpieniem mówcy a chwilą usłyszenia ostatecznego tłumaczenia przez użytkowników. Specjaliści z biur tłumaczy w Warszawie zauważają, że może wtedy być wysoko uciążliwe zwłaszcza, kiedy podczas przemówienia prelegent coś prezentuje bądź pokazuje. Poprzez ostatnie pojawia się również niezamierzony efekt komiczny w postaci, gdy połowa widowni nagradza mówcę aplauzem, gdyż już usłyszała koniec wystąpienia, z zmiany druga połowa publiczności czyni dobrze to toż, aczkolwiek dopiero z opóźnieniem spowodowanym późniejszym odsłuchaniem wpływania na nasz język.