Kasa fiskalna nie drukuje paragonu

Każdy przedsiębiorca korzystający w własnej nazwie kasy fiskalne zmaga się na co dzień z bogatymi kłopotami, które urządzenia te potrafią generować. Jak wszystek sprzęt komputerowy, kasy nie są wolne od decyzji a czasem się psują. Nie wszystek właściciel firmy wie, że w każdym momencie, w jakim rozgrywa się ewidencja przy pomocy kasy fiskalnej, powinien wynosić nowe takie urządzenie - teraz na fakt awarii tego kluczowego.

http://erp.polkas.pl/program-ksiegowosc-erp/Program księgowy erp | Systemy ERP | POLKAS

Brak zapasowej kasy elzab podczas dalszego sprzedawania produktów czy pomocy może wpływać nałożeniem kar przez urząd skarbowy, gdyż uniemożliwi to liście sprzedaży w sezonie popsucia się głównego urządzenia. Wśród dokumentów przechowywanych wraz z kasą powinna się znaleźć książeczka serwisowa kasy fiskalnej. W tekście tym uzupełniane są nie tylko wszelkie naprawy urządzenia, ale jeszcze znajdują się tam dane dotyczące fiskalizacji kasy czy zmiany jej pamięci. W książce serwisowej wpisany pragnie istnieć zarówno numer unikatowy, który został nadany kasie przez urząd skarbowy, nazwa przedsiębiorstwa i adres lokalu, w którym gotówka jest stosowana. Wszystkie te porady są niezbędne w sukcesie kontroli z urzędu skarbowego. Wszelkie nowości w myśli kasy również jej zmiana należy do zadań specjalistycznego serwisu, z którym każdy przedsiębiorca używający kas, powinien posiadać podpisaną umowę. Co dużo - należy informować urząd skarbowy o wszystkiej zmianie serwisanta kasy. Sprzedaż na kasach fiskalnych powinna kończyć się w sposób ciągły, ponieważ w wypadku zapełnienia pamięci kasy, trzeba wymienić pamięć na inną, pamiętając przy tymże o odczycie pamięci. Odczyt pamięci kasy fiskalnej potrafi być - też jak jej zmiana, dokonany tylko i wyłącznie przez uprawniony podmiot. Ponadto praca ta musi być przeprowadzona w obecności pracownika urzędu skarbowego. Z odczytu pamięci kasy fiskalnej komponuje się odpowiedni protokół, którego sam egzemplarz dociera do urzędu skarbowego, a nowy do przedsiębiorcy. Potrzebuje on tenże protokół przechowywać wraz z drugimi dokumentami powiązanymi z kasą fiskalną - jego mankament może tworzyć nałożeniem kary przez urząd.