Kasa fiskalna latwa w obsludze

Na polu Europy dochodzi rocznie do przynajmniej dwóch tysięcy eksplozji substancji łatwopalnych, pyłów oraz gazów, które idą do dewastacji maszynerii, uszkodzeń sprzętu i budynków, natomiast nie rzadko oraz do utraty ludzkiego życia. Do początku może doprowadzić powstanie atmosfery wybuchowej, będącej następstwem sytuacji, gdy mieszanina powietrza, gazów palnych, par bądź pyłów jest produkowana, robiona i gromadzona w obecności tlenu. Największe prawdopodobieństwo atmosferą wybuchową zachodzi zawsze w biznesach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, stacjach uzdatniania wody i portach morskich i na lotniskach. Dyrektywa ATEX powstała jako dobrowolna reguła dla sprzętu oferowanego w Organizacji Europejskiej, a stosowanego w tłu podatnym na niebezpieczeństwo eksplozji. Od chwili wpisania w działanie dyrektywy ATEX całe tego standardu urządzenia muszą korzystać certyfikat ATEX oraz być częste odpowiednim symbolem. Omawiana dyrektywa ATEX 94/9/EC nakazuje producentom obowiązek dostarczania sprzętu elektrycznego do użycia w potencjalnie zagrożonej wybuchem sferze wyłącznie opatrzonych odpowiednim certyfikatem. Pracowników obejmuje natomiast dyrektywa ATEX 99/92/EC określająca wymogi poprawy BHP osób zarabiających w gronu narażonym na eksplozję. Sama zasada ATEX 94/9/WE jest zdatna do sprzętów mających swoje źródło zapłonu, ponieważ w ich sukcesie istnieje ewentualność wyładowania elektrycznego, powstania elektryczności stałej oraz wyższych temperatur. Choć dyrektywa ATEX jest aktywnym rozporządzeniem, to wśród korzyści płynących z zajęcia się temu normalni można zastąpić:

zagwarantowanie bezpieczeństwa miejsca pracy dla zatrudnionych w punktach produkcyjnych, ograniczenie strat ekonomicznych powstałych wskutek ewentualnych awarii lub przestojów w prac, zapewnienie wymaganej jakości narzędzi do zakupu handlowego na placu Unii Europejskiej, koordynacja służb zaufania oraz higieny pracy i osób odpowiedzialnych.