Kasa fiskalna handel

Ostatnie poprawki w ustawie o VAT, które zaczęły działać od stycznia 2015 roku, wprowadziły konieczność prowadzenia rozliczeń z użyciem kasy fiskalnej wśród kolejnych grup przedsiębiorców. I choć nadal część przedsiębiorców jest wyzwolona z obowiązku wydawania paragonów, to firmy sprzedające swoje usługi klientom indywidualnym są zobligowane do rozliczania pracy z wykorzystaniem kas fiskalnych.

Kto musi być kasę fiskalną? Kasy finansowe są potrzebne w przedsiębiorstwach, które naszą energię stosują do głów fizycznych (B2C). I firmy, których roczne zakupy nie przekraczają 20 tysięcy złotych netto, nie mają obowiązku wydawania paragonów fiskalnych. Z serii jeśli przedsiębiorca rozpoczyna praca w trakcie trwania roku fiskalnego, wówczas obowiązek posiadania kasy pojawia się, gdy obroty przekroczą 20 tysięcy złotych. W dalszym ciągu istnieje katalog działalności, które nie podlegają konieczności wydawania paragonów wydawanych przez kasę fiskalną.

Ulga i cele związane z posiadaniem kas fiskalnych. Zanim przedsiębiorca zacznie zarabiać z kasy fiskalnej, musi zgłosić ten fakt do naszego urzędu skarbowego wraz z daniem adresu, gdzie kasa będzie polecana. Wraz ze wspomnianymi dokumentami należy złożyć oryginalny dowód zakupu kasy oraz zaświadczenie potwierdzające, że zakupiona kasa fiskalna spełnia wymogi - techniczne oraz praktyczne - opisane w uchwale o podatku VAT. Wymogi formalne, które należy spełnić przed rozpoczęciem używania kasy, związane są zarówno z ulgą, jaką można pobrać za zakup kasy. Ulga, połączona z nabyciem kasy, wynosi do 90% kosztów zakupu kasy, natomiast nie dobrze niż 700 zł. Posiadacz kasy musi również mieć o jej regularnym serwisowaniu w autoryzowanych punktach, przy czym serwisowanie kasy nie może trwać rzadziej niż co 25 miesięcy. Wydłużenie tego okresu może stworzyć konieczność zwrotu ulgi z urzędu zakupu kasy.

Posiadanie kasy to więcej konieczność wydawania oryginalnych paragonów klientom i przechowywanie kopii paragonów przez 2 lata oczekując od zakończenia roku rozliczeniowego, w którym były dane. Użytkownik kasy musi jeszcze drukować raporty okresowe - dzienne, tygodniowe i miesięczne - tworzone przez kasę fiskalną.