Kanaly i ksztaltki wentylacyjne okragle 41

W pomieszczeniach o wysokim zapyleniu miałem, farbami proszkowymi, drzewnymi opiłkami, stanowi duże zagrożenie wybuchu. Dlatego w każdym przedsiębiorstwie przemysłowym wymagane są instalacje wspólne z zasadą atex (atex installation), które biorą za zadanie zwolnić z miejsc pracowniczych i atmosfery powstające zanieczyszczenia.  Takie instalacje powinny jak dalece być instalacjami bezpiecznymi czyli powinno się stosować tam odciągi miejscowe w roli ramion samonośnych, ssaw i okapów umieszczonych w tłach zagrożonych. Należy myśleć o czystość, stosować odkurzacze przemysłowe, które spędzą z ziemi nagromadzony pył, systematycznie oczyszczać budowę i nie dopuszczać do zbierania się w wnętrzu niezliczonej części zanieczyszczeń. Instalacja odpylania winna być uziemiona, nie robić w sobie ładunków elektrostatycznych co może doprowadzić iskrzenie a potem wybuch. Kanały odciągowe są być zrobione ze mieszkali o grubości ścianek 2 lub 3 mm, nie powinny oddawać się erozji. Użyte w takich instalacjach wentylatorów i filtrów przeciwwybuchowych, uważają za zadanie skuteczną ochronę miejsca przed wybuchem. Jedynym tonem jest budowanie w instalacjach odpylania, systemu gaszenia skier i pożaru, teraz na kontakcie taki system przeciwdziała przyszłej eksplozji. Wszystko to winno stanowić kompatybilne i dokładne z poradą atex. Buduje się także śluzy, jakie są odporne na przejścia pożaru przez instalację, klapy ważne a sposoby samoczyszczące zbyt wysokie natężenie miału w instalacji. Pomieszczenia takie pomimo tylu zabezpieczeń jeszcze są pomieszczeniami wielkiego ryzyka, chociaż spełniają wszelkie ilości oraz są wspólne z określonymi dyrektywami, powinno tam przebywać jak najmniej mężczyzn oraz wtedy jedynie osoby, jakie w takich pomieszczeniach pracują. Przestrzeganie wszystkich zasad i umów jest rzeczą najważniejszą, i usuwanie przyczyn ewentualnego wybuchu priorytetem. Wszelkie meble i akcesoria objęte dyrektywą atex mają bezpośrednie ulubione oznaczenia i certyfikaty wydobywające się w mieszkaniu pracy urządzenia. Maszyny, urządzenia instalacje objęte wspomnianą dyrektywą, dzielimy na dwie grupy: pracujące w górnictwie, funkcjonujące w następujących znaczeniach. Ta szczególnie ważna dyrektywa chroni wszystkie przedsiębiorstwa.