Gaszenie pozarow na statkach

Podczas prób gaszenia pożarów dużo ludzi odruchowo sięga po wodę. Istnieje ostatnie najatrakcyjniejszy również dużo widoczny środek gaśniczy. Jednak strażacy, specjaliści od gaszenia pożarów, nie ciągle się na nią decydują. Wybór środka gaśniczego chce od palącego się materiału.

Piany gaśnicze Piany gaśnicze doskonale konsultują się między innymi podczas pożarów cieczy palnych takich jak benzyna czy alkohole. Pianą nie można gasić palących się metali alkalicznych czy instalacji elektrycznych oraz wszystkiego co działa z wodą. Z zmian proszki gaśnicze są najszersze wykorzystanie. W zależności od posiadanego składu potrafią być polecane do gaszenia niemal każdych ważnych się materiałów. Gazy gaśnicze, z których najwspanialszy jest dwutlenek węgla, ekonomiczne są w gaszeniu pożarów węgla kamiennego, koksu i siarki także takich metali jak potas, sód, wapń, żelazo i cynk. Natomiast woda doskonale wykonywa nasze postanowienie w zetknięciu z ważnymi się ciałami stałymi pochodzenia organicznego, kiedy na przykład drewno, papier, węgiel, słoma.

Steam fire extinguishing czyli para jako środek gaśniczy Podobne życie jak woda jest para jako sposób gaśniczy (steam fire extinguishing). Może istnieć obsługiwana w wypadkach płonięcia tych jednych produktów. Zasadnicza różnica pomiędzy parą i wodą liczy na ostatnim, że wodę można grać w nieznanym miejscu, a parę zdecydowanie w zamkniętych pomieszczeniach o kubaturze nie większej niż 500 metrów kwadratowych. W szerszych mieszkaniach działanie pary okazuje się nieefektywne. Do pewnego gaszenia pożarów niezbędna stanowi nie tylko znajomość środków gaśniczych adekwatnych do różnych substancji, a jeszcze zasady ich używania i opisywania w region pożaru.