Gastronomia a vat

Pochodzący z języka angielskiego termin coaching (oznaczający trenowanie) to firma interaktywnego procesu szkolenia, wykonującego się za pośrednictwem technik związanych z naukami psychologicznymi. Stanowi ostatnie typ szkolenia pracowników liczący na tworzeniu procesu decyzyjnego w planu odpowiadania ich spraw zawodowych, co umożliwia jednym osobom lub przedsiębiorstwom w dynamizacji tempa wzrostu tudzież umożliwia usprawnienie funkcjonowania firmy. Prowadzący tego gatunku zadania są coachowie, którzy chodzą ze własnymi odbiorcami na drugich płaszczyznach np. w kontaktu spośród ich biznesem, rozwojem pracy zawodowej, a jeszcze omawiają kwestie dotyczące relacji interpersonalnych z kolejnymi ludźmi.

Profesjonalny coaching umożliwia klientom podejmowanie lepszych decyzji, pełniejsze używanie ich naturalnych predyspozycji, sprecyzowanie naszych obowiązków oraz skupienie na optymalizacji działań chodzących do ich dostania. Coaching jest proces samodoskonalenia, którego najważniejszym punktem jest poprawienie pewności siebie klienta tudzież okazywania wsparcia w autonomicznym dokonywaniu zamierzonych zmian w oparciu o jego inne efekty i programy intelektualne. Innymi częściami określonymi w ćwiczeniach dla  pracowników w strukturze coachingu są:

coaching jest szkoleniem całkowicie dobrowolnym; coach nie jest prawa wyznaczać klientowi żadnych zasad; nie uczy ludzi, tylko chroni im w toku szacowania się; jest zbudowany na bazie pytań i stymuluje myślenie; musi być atmosfera szacunku i akceptacji poglądów klienta; końcem jest dopuszczanie do świadomego wprowadzania zmian.