Gasic pozar benzyna

Pożary, które stają w cichych pomieszczeniach, o małej kubaturze przeważnie są gaszone przy zastosowaniu pary wodnej. Parę wiąże się w miejscach, w jakich objętość wynosi około 500 m3. Powinny wtedy stanowić pomieszczenia szczelne. Para jako środek gaśniczy tzw. "steam fire extinguishing" na otwartych powierzchniach nie prawdopodobnie stanowić wykorzystana, ze względu na jej gigantycznie niski ciężar właściwy, co odkłada się na niezarabianie odpowiedniego stężenia gaśniczego.

Ponadto w sukcesu małych,ale nieszczelnych pomieszczeń zastosowanie pary gaśniczej jednocześnie jest kilkoro efektywne i efektywne.

Do najczęściej spotykanych pomieszczeń, w jakich zużywa się parę wodną do zabezpieczenia i gaszenia pożarów są: suszarnie materiałów łatwopalnych oraz drewna, przepompownie produktów naftowych, kotły wulkanizacyjne, kolumny rektyfikacyjne oraz statki. Ten środek gaśniczy używa się też do ugaszania pożarów ciał stałych, jakie nie mogą stanowić ugaszone w sukcesie związku z wodą.

Para wodna prawdopodobnie stanowić dodatkowo kierowana do gaszenia pożarów cieczy, których temperatura wynosi co chwila 60°C. Gaszenie lub zabezpieczenia miejsca pożaru parą wodną będzie tymże znacznie ekonomiczne im idealniejsza będzie temperatura zapłonu cieczy.

Zastosowanie pary wodnej powoduje rozcieńczenie palnych alkoholi w przestrzeni spalania. Następuje i obniżenie stężenia tlenu do takiej wartości, przy której niemożliwe jest dalsze spalanie. W mieszaninie par i alkoholi w rozmiarze strefy spalania i zagrożenia pożarowego 35% stężenie pary wodnej powoduje zahamowanie procesu palenia oraz brak dalszej możliwości spalania.

Proces gaszenia jest łatwo najbardziej skuteczny przy wykorzystaniu pary nasyconej, która przekazywana jest pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer.