Filtrowanie bimbru filtrem do wody

W wielu gałęziach przemysłu przechodzimy do wykonywania z koniecznością odpylania pyłów, które działają mieszaniny pyłowo-powietrzne wybuchowe. Stanowią ostatnie pierwsze procesy połączone z przeróbką węgla kamiennego, drewna w sektorze drzewnym, biomasy, pyły organiczne pojawiające się w przemyśle spożywczym, pyły istniejące w sektorze chemicznym, itp. Atex dust collector, to odpylacz wybuchowy jaki stał przeprowadzony razem z unijną dyrektywą Atex.

Dla odpylania mieszanek pyłowo-powietrznych wybuchowych korzystamy w kolekcji urządzenia i wszystkie instalacje zrobione zgodnie z podstawową dyrektywą 94/9WE ATEX. Mogą żyć one brane dla odpylania pyłów chodzących do klasy wybuchowości St1 i St2. Nasze układy filtracyjne mają kategorie 3D. Powoduje to na stawianie ich w jakimkolwiek miejscu, jaka jest zaklasyfikowana do strefy niezagrożonej wybuchem jak oraz w okolicach 22 zagrożenia wybuchem.

Dla zabezpieczenia urządzeń mamy dwie podstawowe metody:

Metoda tłumienia wybuchu Technika ta używa systemy automatycznie działające na wstęp ciśnienia wybuchowego i duszące w zarodku powstający wybuch. Sposób jest zaopatrzony w czujniki ciśnienia, które wykrywają powstający wybuch, przedstawia go do centrali, jaka z zmian rozpoczyna uruchamianie zawory butli ze środkiem gaszącym. Czas reakcji systemu od wykrycia wybuchu do jego zabicia to tylko około 60 ms. Bardzo silne stłumienie powstającej eksplozji zapobiega wytworzeniu wysokiego ciśnienia niszczącego.

Metoda odciążania wybuchu Sprowadza się ona do stosowania wszelkiego rodzaju membran lub paneli dekompresyjnych, które wprowadzają ciśnienie wybuchu z ochranianego urządzenia na zewnątrz. Tym systemem, ciśnienie jakie prowadzi w ochranianym urządzeniu zostanie zmniejszone do ceny niestanowiącej zagrożenia. Używamy różnego typie wykonania techniczne membran: okrągłe czy prostokątne, płaskie lub wypukłe, urządzone w czujnik zerwania albo nie, zbudowane ze określeni węglowej lub kwasoodpornej. Z wycieczki na obszar płomienia wybuchu wyprowadzonego na zewnątrz, niezbędne jest określenie strefy niebezpiecznej w okolicy obok membrany.

Dodatkowo, wykorzystywanie wyznaczonych stref zagrożenia wybuchem w obszarze konkretnej instalacji, całe jej racje i podzespoły są łączone w taki podejście, aby one jedne nie były podstawą powstania źródła zapłonu pyłów.