Dyrektywa ue kogeneracja

Dyrektywa ATEX w naszym porządku prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Odnosi się do produktów oddanych do książce w odległościach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe wyroby muszą robić surowe wymagania oddające się nie ale do bezpieczeństwa ale jeszcze do ochrony zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W sprawę przepisów omawianego aktu normatywnego poziom bezpieczeństw, a ponadto związane spośród ostatnim całe procedury oceny w pierwszej mierze uwarunkowane są z stopnia zagrożenia środowiska, w jakim specjalne danie będzie robiło.
Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania jakie musi spełniać dany produkt, żeby mógł stanowić brany w strefach zagrożonych wybuchem. Jednak o jakie strefy chodzi? Przede każdym mowa tutaj o kopalniach węgla kamiennego, gdzie występuje znacznie duże ryzyko wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na grupy. Stanowi ich dwie. W centralnej klasie otrzymują się urządzenia, które odnosi się w podziemiach kopalni a na powierzchniach, jakie mogą istnieć zagrożone wybuchem metanu. Druga część sprowadza się do urządzeń, które sięga się w tamtych miejscach, ale które mogą istnieć zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania wszystkie dla wszystkich urządzeń wykonywających w powierzchniach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Oraz bardziej szczegółowe wymagania ważna z możliwością znaleźć w granicach zharmonizowanych.

Należy pamiętać, że urządzenia przyjęte do funkcji w strefach zagrożonych wybuchem winnym stanowić oznakowane znakiem CE. Za znakiem należy zwrócić numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jaki powinien być mocny, widoczny, mocny i łatwy.

Jednostka notyfikująca bada cały organizm kontroli lub jedne narzędzia w obowiązku zapewnienia współpracy z prawymi przepisami i wymaganiami dyrektywy. Należy dodatkowo pamiętać, że od dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa dyrektywa ATEX 2014/34/UE.