Dyrektywa atex chomikuj

Dyrektywa ATEX w własnym porządku prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Stosuje się do wyrobów oddanych do robocie w strefach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe produkty muszą spełniać ostre wymagania przenoszące się nie jedynie do bezpieczeństwa ale również do opieki zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W istota przepisów omawianego aktu normatywnego poziom zabezpieczeń, a jeszcze związane z tym wszelkie procedury oceny w głównej mierze uwarunkowane są od poziomu zagrożenia środowiska, w jakim określone wyposażenie będzie robiło. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania jakie musi wykonywać dany produkt, aby mógł być wdrażany w dziedzinach zagrożonych wybuchem. A o jakie strefy chodzi? Przede każdym mowa tu o kopalniach węgla kamiennego, gdzie jest niezmiernie ważne zagrożenie wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na części. Stanowi ich dwie. W głównej części otrzymują się urządzenia, które sięga się w podziemiach kopalni również na przestrzeniach, jakie potrafią stanowić zagrożone wybuchem metanu. Druga grupa ogranicza się do urządzeń, które daje się w drugich miejscach, a jakie mogą istnieć zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania ogólne dla ludziach urządzeń pracujących w dziedzinach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Jednak bardziej szczegółowe wymagania można z możliwością odkryć w ilościach zharmonizowanych.

Należy mieć, że urządzenia dopuszczone do działalności w okolicach zagrożonych wybuchem winnym być oznakowane znakiem CE. Za znakiem należy podać numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, który powinien stanowić spory, widoczny, trwały i łatwy.

Jednostka notyfikująca bada cały system kontrole lub samo narzędzia w charakteru zapewnienia zgodności z obecnymi wzorami i wymaganiami dyrektywy. Należy jednocześnie pamiętać, że z dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa dyrektywa ATEX 2014/34/UE.