Dokumentacja i ewidencja obrotu bezgotowkowego

Zarządzamy sklepem, w jakim obrót ewidencjonujemy przy zastosowaniu kasy. Bardzo często, klienci za nabyty towar chcą zapłacić w walucie obcej, głównie w euro. Czy ewidencja na kwocie fiskalnej w innej walucie jest możliwa?

W klubie z art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT prowadząc ewidencje używając kas podatnicy podatku VAT są zobowiązani do podejmowania wydruku paragonu fiskalnego albo faktury z wszelkiej sprzedaży, a ponadto do zarządzania wydrukowanego dokument klientowi.

W § 10 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych, podobnie gdy w § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia dotyczącego kas, który zawiera dane, jakie powinny znajdować się na rachunku fiskalnym, obowiązkowo musimy oznaczać walutę, w jakiej rejestrowana jest sprzedaż, przynajmniej przy całej kwocie sprzedaży brutto.

Główne kryteria i warunki techniczne, które muszą robić kasy rejestrujące zapisane są natomiast w rozdziale 2 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych.

Tak więc, w badaj § 14 ust. 1 tego rozporządzenia program do sprzedaży w sklepie powinien stanowić m.in. funkcję: umożliwiającą podatnikowi wprowadzanie zmiany nazwy waluty, w jakiej rejestrowana jest sprzedaż, czy jej skrótu, a też zaprogramowania danej zmiany z wyprzedzeniem poprzez wprowadzenie chwili a czasu zmiany; zapisania chwili a czasu rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży w zagranicznej walucie w świadomości fiskalnej, a ponadto przeliczenia sumy kwoty sprzedaży brutto na inne waluty, przy czym wynik przeliczenia razem z daniem kosztu i złożeniem zapłaty wymaga być wprowadzony na paragonie fiskalnym po logo fiskalnym z oznaczeniem danych walut; przeliczenie musi zostać zrobione z dokładnością nie niższą niż sześć znaków po przecinku, a wynik przeliczenia musi zostać zaokrąglony do dwóch znaków po przecinku.

Również do oznaczenia skrótu nazw walut obcych używa się oznaczenia, które są stosowane przez Nasz Bank Polski.

Zatem, jeśli podatnik ma sens prowadzić sprzedaż towarów na pracę konsumentów, którzy uiszczają opłatę w walutach obcych, to co do zasady, musi posiadać kasę fiskalną, wyposażoną w rolę, która zapewni przeliczenie kursu walut.

Z formy, która została zobrazowania w badaniu można wywnioskować, iż nagroda za zakupione artykuły uważa być zapisywana w euro, w porządku gdy wartość umowy będzie przedstawiona w złotówkach. Przepisy, które zajmują VAT nie regulują kwestii, jaki kurs waluty musimy odpowiedzieć do przewalutowania kwoty złotówkowej na euro.