Deklaracja zgodnosci integra

Deklaracja zgodności WE jest wówczas pisemne oświadczenie produkowane przez producenta (lub upoważnionego przedstawiciela), że jego towar jest prawidłowy z zaleceniami Unii Europejskiej. Deklaracja ta, musi dotyczyć jednego bądź bardzo wyrobów, które są wyraźnie zidentyfikowane za pomocą nazwy lub kodu towaru lub są własny jednoznaczny odnośnik. Producent musi poddać wyrób analizom i wprowadzić zmiany konieczne do zastosowania wymagań dyrektyw.

Przed wystawieniem deklaracji zgodności produkty muszą zostać poddane procedurom oceny zgodności, a dodatkowo jeżeli to potrzebne (ponieważ wychodzi z oryginalnych przepisów) artykuły te potrzebują kupić dobre certyfikaty. Procedura oceny zgodności jest projektowana przez wykonanie określonych sekwencji działań. Stanowią owo naprawdę zwane moduły i opisuje je się zwykle dużymi literami. Wybór tej sekwencji zależy od producenta, jaki zapewne ją wyszukać według własnego zadowolenia z perspektywie pokazanych mu w radzie i interesujących konkretnego towaru. Dla przeciętnych technicznie produktów, sekwencja może nakładać się wyłącznie z samego modułu (np. modułu A), i dla bardziej zaawansowanych towarów są to trudne procedury (np. w sukcesu licznika energii elektrycznej producent może wybrać moduły B+D, B+F lub H1). Następnie rozwój i efekty działań są dokumentowane. Producent pisze na wyrobach, jakie posiadają deklarację zgodności oznakowanie CE. Duża odpowiedzialność połączona z wystawienia przez producenta deklaracji zgodności wychodzi z obecnego, iż przewidzianym jest, że wyrób dla którego wykonano dokumentację, spełnia wszystkie kluczowe oczekiwania oraz jest równorzędny z obowiązującymi przepisami. W umowy zgodności WE powinny się znaleźć dodatkowe informacje według poniższego szablonu (razem z prawem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sytuacji sposobów deklarowania zgodności materiałów budowlanych oraz systemu znakowania ich znakiem budowlanym): 1. Niepowtarzalny identyfikator produktu - numer XXXX 2. Nazwa i adres producenta - a jeszcze jeżeli stanowi wówczas wymagane, jednocześnie jego europejskiego upoważnionego przedstawiciela 3. Niniejsza deklaracja zgodności wydana jest na wyłączną odpowiedzialność producenta (lub instalatora) 4. Co jest materiałem deklaracji - identyfikator wyrobu, który pozwoli odtworzenie jego historii, jeśli konieczne - załączyć zdjęcie 5. Przedmiot niniejszej deklaracji opisany powyżej jest spójne z prawym prawodawstwem wspólnotowym (lista) 6. Odniesienia do specyfikacji lub zdjęcia do norm zharmonizowanych - do jakich kieruje się deklaracja 7. W dobrych przypadkach należy zamieścić wiedzę o firmie notyfikowanej, która wykonała interwencję i wydała certyfikat 8. Inne dodatkowe informacje, takie jak: w czyim imieniu podpisano, data i mieszkanie wystawienia, stanowisko, imię i podpis. Po wystawieniu deklaracji zgodności, artykuł może dostać oznaczenie CE. Obecność tego oznakowania na opakowaniu produktu opowiada o tym, że wykonywa on potrzebowania dyrektyw Unii Europejskiej. Działają one zagadnień związanych z pomocą zdrowia i środowiska, bezpieczeństwem użytkowania, a także określają niebezpieczeństwa, które producent powinien wyeliminować. Jeśli jakiś wyrób podlega ocenie zgodności, a nie posiada deklaracji zgodności nie może zostać przedstawiony do obrotu ani zostać przedstawiony w przeznaczanie na miejscem Unii Europejskiej. Umowa jest trzymana przez producenta albo w wypadku gdy jest on bliską siedzibę poza Unią Europejską - przez jego europejskiego upoważnionego przedstawiciela.