Controlling dzialalnosci badawczo rozwojowej

Controlling ekonomiczny jest nieodłączną częścią controllingu w jakiejś dużej firmie. Controlling interesuje się ustalaniem zapotrzebowania na materiały finansowe, rentownością sposobów finansowania przedsiębiorstwa, kosztami i zyskiem, a i płynnością fizyczną i analizą efektywności inwestowania kapitału.

Controling można rozbić na trzy etapy:
– planowanie,
– realizacja,
– kontrola.

Po raz pierwszy controlling zastosowano w latach trzydziestych w USA. Na Odległy Kontynent trafił, przede każdym dzięki przedsiębiorstwom niemieckich. Jego stały rozwój możemy obserwować z lat pięćdziesiątych. Do bliskiego świata przywędrował przede wszystkim za sprawą fili międzynarodowych korporacji, aczkolwiek coraz większa liczba i małych firm, czasem nawet nie całkiem świadomie, zaczynają wprowadzać narzędzia controllingowe. Bez kłopotu można zaobserwować, że z controllingiem jesteśmy do wykonywania wszędzie tam, gdzie w zarządzaniu pojawiają się to aspekty:

– Zdecentralizowany system prowadzenia w korporacji,
– Firma nastawiona jest na osiąganie ściśle określonych celów,
– Wprowadzono system motywacyjny, który ma robić, że firma pracuje efektywniej,
– Wykonywana jest rachunkowość zarządcza, która pozwoli na działanie racjonalnych decyzji finansowych,
– Dobrze prowadzony system zbierania informacji,

Włożenie do firmy zasad controllingu finansowego automatycznie wymusza kolei w jej organizacji. Dostosowuje się jej struktura organizacyjna, system rozliczeń finansowych, a dodatkowo obieg tekstów w spółce. Prowadzenie prawidłowego controllingu finansowego nie jest dodatkowe bez dobrych programów informatycznych. W controllingu finansowych pokrywa się szczególny nacisk na efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem, co nie jest miejsca, jeżeli przechodzimy do tworzenia z rachunkowością zarządczą.