Chemiczne srodki gasnicze

Ogień jest mocno niszczycielską siłą. Kiedy na bliskiej możliwości znajdzie wrażliwe na spalenie substancje, poddaje je jedynej destrukcji. Nieplanowany proces spalania może objąć prawie całe dane nam materiały-ciała stałe, ciecze i gazy. W zależności od spalanego produktu do poskramiania pożarów łączy się różne środki gaśnicze.

 

Najmodniejszym jest dokładnie woda. A nie w jakimkolwiek przykładu można się nią podawać. W pożarach odnosi się i dość często piany czy proszków. Mniej popularnym faktem jest stosowanie pary wodnej do dławienia ognia i uniemożliwiania jego rozprzestrzeniania się. Mniejsza popularność pary wynika prawdopodobnie spośród obecnego, że ważna ją korzystać tylko w wnętrzach zamkniętych oraz do gaszenia jedynie określonych pożarów. Para jako sposób gaśniczy (steam fire extinguishing) nie przyznaje się na model do gaszenia płonących lasów. Nie znaczy to, że nie można spośród niej pobierać podczas gaszenia palącego się drewna. Para jest dobrym rozwiązaniem między innymi podczas pożarów w mieszkaniach ludzi do suszenia drewna, jednak metraż tych zajęć nie może występować 500 metrów kwadratowych. Proces gaszenia parą liczy na oferowaniu jej pod ciśnieniem w region pożaru. Dzięki temu jest rozrzedzenie gazów palnych budujących się w jego rejonie, spada też stężenie tlenu, co w konsekwencji zapobiega jego wzrost, i po paru minutach gaśnie ogień. Parę łączy się nie jedynie do gaszenia pożarów ciał stałych, ale również cieczy i gazów. Zaś w współczesnych przykładach ogień musi się szerzyć jedynie na obszarze zamkniętym. W lokalu otwartym para wodna traci swoją skuteczność jako materiał gaśniczy.