Biegla znajomosc jezyka rosyjskiego

Drinkom spośród najbardziej wymagających rodzajów tłumaczeń są te, które oprócz biegłej znajomości docelowego języka obcego wymagają również fachowej nauki w zakresie jakiejś dziedziny. Niewątpliwie jednym z najdelikatniejszych w sztuce rodzajem translacji są tłumaczenia specjalistyczne, do których planowania niezbędną przyczyną jest znajomość dziedziny, do której usuwa się treść tłumaczonego tekstu.

Tłumaczenia medyczne należą do tekstów specjalistycznych organizowanych w dziale nie tylko medycyny, ale jednocześnie chociażby biotechnologii, chemii, biologii oraz farmaceutyki. Medycznemu tłumaczeniu mogą podlegać pracy z obszaru medycyny, artykuły dane do książce w czasopismach medycznych, podręczniki brane na przygotowaniach lekarskich, materiały wykorzystywane w ćwiczeniach w przedsiębiorstwach medycznych oraz mnóstwo różnych typów tekstów.
Przedstawione powyżej przykłady dotyczą przekładów pisemnych, natomiast w dziale tłumaczeń medycznych możemy mówić także o translacjach ustnych potrzebnych podczas chociażby konferencji medycznych z udziałem postaci z różnych państw. Podczas rozmów tłumaczenie wykonywa się zwykle w sposobie symultanicznym, czyli równocześnie z przemową osoby której mowę jest dokonywana.
W akcji tłumacza medycznego środkiem do tak wykonywanych przekładów jest ścisłość i operowanie skomplikowaną terminologią przystosowaną do tematyki tekstu źródłowego. Translacją tekstów medycznych najczęściej skupia się praktykujący lekarz, który tłumaczenie traktuje jako działalność dodatkową. Często w parze z wykształceniem lekarskim jego sylwetki są poszerzone o dzieła filologiczne.
Zestawienie wiedzy medycznej i nauki języka obcego jest kluczem przy książki z artykułem złożonym z obszaru medycyny.
Tekstu docelowego zwykle nie tworzy jedna osoba, i po przetłumaczeniu przez specjalistę jego podstawę jest badana przez co chwila jednego innego specjalistę. Przygotowanie tekstów specjalistycznych wymaga dużej precyzji, rzetelności oraz umiejętności, dlatego stanowi więc czynność wieloetapowa angażująca często kilku fachowców.