Bezpieczna praca w niemczech

Dyrektywa ATEX w naszym systemie prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Stosuje się do wyrobów danych do aktywności w strefach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe wyroby muszą robić ostre wymagania oddające się nie tylko do bezpieczeństwa ale również do opieki zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

 

W kwestię przepisów omawianego aktu normatywnego poziom zabezpieczeń, a i połączone z tym jakieś procedury oceny w decydującej mierze uzależnione są od poziomu zagrożenia środowiska, w którym specjalne narzędzie będzie grało.
Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania które musi robić określony produkt, aby mógł stanowić wykorzystywany w okolicach zagrożonych wybuchem. A o które strefy chodzi? Przede wszystkim mowa tutaj o kopalniach węgla kamiennego, gdzie występuje znacznie wielkie ryzyko wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na siły. Stanowi ich dwie. W liczby grupie spotykają się urządzenia, które podaje się w podziemiach kopalni i na przestrzeniach, jakie mogą stanowić zagrożone wybuchem metanu. Druga grupa odnosi się do urządzeń, które łączy się w obcych miejscach, ale które mogą istnieć zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania wszystkie dla wszystkich urządzeń siedzących w okolicach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Jednak bardziej konkretne wymagania ważna z możliwością odkryć w wartościach zharmonizowanych.

Należy mieć, że urządzenia zbliżone do służby w przestrzeniach zagrożonych wybuchem powinny stanowić oznaczone znakiem CE. Za znakiem należy podać numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, który winien stanowić określony, widoczny, trwały i prosty.

Jednostka notyfikująca bada cały organizm kontrole lub pojedyncze dania w sensie zapewnienia współprac z prawymi wzorami i oczekiwaniami dyrektywy. Należy również pamiętać, że z dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa zasada ATEX 2014/34/UE.